کد خبر: ۱۱۱۶۹۰
تاریخ انتشار:۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸
بسیج ادارات شهرستان گراش
اعزام کاروان نیکوکاری توسط پایگاه بسیج اداری شهید قدرت اله عالمی
به گزارش تنویر سپاه ناحیه گراش به نقل از برادر پاسدار مجتبی قویدل مسئول بسیج ادارات ، پایگاه بسیج اداری شهید قدرت اله عالمی(اداره هلال احمر) به فرماندهی برادر غلامرضا محسنی ، هفتاد (70) بسته بهداشتی و لوازم التحریر بین دانش آموزان محروم روستای کنگ و ریشه در قالب اردوی جهادی توزیع کردند.
اعزام کاروان نیکوکاری توسط پایگاه بسیج اداری شهید قدرت اله عالمی

اعزام کاروان نیکوکاری توسط پایگاه بسیج اداری شهید قدرت اله عالمی

اعزام کاروان نیکوکاری توسط پایگاه بسیج اداری شهید قدرت اله عالمی

اعزام کاروان نیکوکاری توسط پایگاه بسیج اداری شهید قدرت اله عالمی

اعزام کاروان نیکوکاری توسط پایگاه بسیج اداری شهید قدرت اله عالمی

اعزام کاروان نیکوکاری توسط پایگاه بسیج اداری شهید قدرت اله عالمی

اعزام کاروان نیکوکاری توسط پایگاه بسیج اداری شهید قدرت اله عالمی

اعزام کاروان نیکوکاری توسط پایگاه بسیج اداری شهید قدرت اله عالمی

اعزام کاروان نیکوکاری توسط پایگاه بسیج اداری شهید قدرت اله عالمی

اعزام کاروان نیکوکاری توسط پایگاه بسیج اداری شهید قدرت اله عالمی

اعزام کاروان نیکوکاری توسط پایگاه بسیج اداری شهید قدرت اله عالمی

اعزام کاروان نیکوکاری توسط پایگاه بسیج اداری شهید قدرت اله عالمی