کد خبر: ۱۱۹۲۳۴
تاریخ انتشار:۲۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۵
حوزه مقاومت بسیج کارمندی - شرکت کاز استان - گزارش تصویری
برگزاری دوره آموزشی بدو ورود اعضای بسیج با عضویت عادی
برگزاری دوره آموزشی بدو ورود اعضای بسیج با عضویت عادی در نمازخانه ساختمان مرکزی اداره گاز - حوزه مقاومت بسیج شرکت گاز استان فارس
برگزاری دوره آموزشی بدو ورود اعضای بسیج با عضویت عادیبرگزاری دوره آموزشی بدو ورود اعضای بسیج با عضویت عادیبرگزاری دوره آموزشی بدو ورود اعضای بسیج با عضویت عادیبرگزاری دوره آموزشی بدو ورود اعضای بسیج با عضویت عادی