کد خبر: ۱۱۹۲۳۶
تاریخ انتشار:۲۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۸
حوزه مقاومت بسیج کارمندی - بسیج ادارات جهرم - گزارش تصویری
برپایی میز خدمت ادارات شهرستان جهرم با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرم
برپایی میز خدمت ادارات شهرستان جهرم با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرم و مدیران ادارات شهرستان به همت بسیج ادارات شهرستان جهرم و تعامل با مرکز نیکوکاری در حاشیه مراسم خادم یاری امام رضا علیه السلام در بخش کردیان
به گزارش تنویر سازمان بسیج کارمندان : برپایی میز خدمت ادارات شهرستان جهرم با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرم و مدیران ادارات شهرستان به همت بسیج ادارات شهرستان جهرم و تعامل با مرکز نیکوکاری در حاشیه مراسم خادم یاری امام رضا علیه السلام در بخش کردیان  برگزار گردید و در ادامه بازدید از مجتمع بوم گردی و سنتی بخش کردیان. شهر قطب آباد با حضور مدیران ادارت شهرستان جهرم پس از اتمام میز خدمت انجام گردید .


برپایی میز خدمت ادارات شهرستان جهرم با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرم
برپایی میز خدمت ادارات شهرستان جهرم با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرمبرپایی میز خدمت ادارات شهرستان جهرم با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرمبرپایی میز خدمت ادارات شهرستان جهرم با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرمبرپایی میز خدمت ادارات شهرستان جهرم با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرم