کد خبر: ۱۲۳۷۱۹
تاریخ انتشار:۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۵
به گزارش روابط عمومی بسیج فرهنگیان شهرستان آباده
نحوه برگزاری امتحانات نهایی خرداد ماه ۱۳۹۹ با توجه به شیوع بیماری کرونا
در این جلسه با توجه به پروتکل های بهداشتی مصوب در خصوص نحوه برگزاری امتحانات نهایی در شرایط شیوع بیماری کرونا مقرر گردید هر روزه حوزه های اجرا امتحان نهایی قبل از برگزاری امتحان ضدعفونی گردد و دانش آموزان توسط دستگاه های تب سنج مورد بررسی قرار گیرند، علاوه بر آن کلیه عوامل و دانش آموزان از ماسک بدون سوپاپ استفاده نمایند.
به گزارش روابط عمومی بسیج فرهنگیان شهرستان آباده ، ستاد ارزشیابی تحصیلی مدیریت آموزش و پرورش با حضور اعضای ستاد و نماینده شبکه بهداشت در خصوص نحوه برگزاری امتحانات نهایی خرداد ماه ۱۳۹۹ با توجه به شیوع بیماری کرونا تشکیل گردید. 

نحوه برگزاری امتحانات نهایی خرداد ماه ۱۳۹۹ با توجه به شیوع بیماری کرونا

در این جلسه با توجه به پروتکل های بهداشتی مصوب در خصوص نحوه برگزاری امتحانات نهایی در شرایط شیوع بیماری کرونا مقرر گردید هر روزه حوزه های اجرا امتحان نهایی قبل از برگزاری امتحان ضدعفونی گردد و دانش آموزان توسط دستگاه های تب سنج مورد بررسی قرار گیرند، علاوه بر آن کلیه عوامل و دانش آموزان از ماسک بدون سوپاپ استفاده نمایند.در این جلسه با توجه به پروتکل های بهداشتی مصوب در خصوص نحوه برگزاری امتحانات نهایی در شرایط شیوع بیماری کرونا مقرر گردید هر روزه حوزه های اجرا امتحان نهایی قبل از برگزاری امتحان ضدعفونی گردد و دانش آموزان توسط دستگاه های تب سنج مورد بررسی قرار گیرند، علاوه بر آن کلیه عوامل و دانش آموزان از ماسک بدون سوپاپ استفاده نمایند.
همچنین با توجه به دستورالعمل های مراقبت، کنترل و غربالگری بیماری کرونا لازم است کلیه دانش آموزان هر سه روز یکبار با مراجعه به سایت salamat.gov.ir پرینت گواهی سلامت خود را از این سایت دریافت و در روز امتحان آن را ارائه دهند.
در خصوص حوزه بندی امتحانات نهایی نیزمقرر شد تعداد حوزه های اجرا افزایش یابد تا از تراکم دانش آموزان جلوگیری شود. 
در پایان مسئولین حوزه‌های اجرا امتحان نهایی انتخاب گردیدند.