کد خبر: ۱۲۳۷۲۰
تاریخ انتشار:۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۱
به همت بسیج فرهنگیان ودانش آموزی ناحیه یک شیرازانجام شد
اعطای کمک های مومنانه به خانواده های آسیب دیده ازکرونا
توزیع پانصدبسته موادغذایی به دانش آموزان نیازمند.اجرای برنامه های خیرانه وکمکهای مومنانه تداوم یابد.شفیعی درهمین رابطه درگفت وگویی با خبرنگار ما اظهار داشت: بالغ بر۵۰۰ بسته موادغدایی ازکمکهای مومنانه خیرین وهمکاران فرهنگی وکار کنان اداری وآموزشی شاغل درناحیه یک شیرازو دانش آموزان بسیجی این ناحیه به ارزش ریالی هربسته(هرکارتن) ۱۵۰ هزار تومان بین خانواده های بی بضاعت توزیع شد.

اعطای کمک های مومنانه به خانواده های آسیب دیده ازکرونا
 به گفته"سرگردپاسدارایوب شفیعی"مدیرکانون بسیج فرهنگیان اداره آموزش وپرورش ناحیه یک شیرازباحضوربانشی معاون پرورشی وفرهنگی اداره کل آموزش وپرورش فارس، هاشمی مشاور مدیر کل آموزش و پرورش استان ؛سرهنگ زارعی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثارالله(ع)شیراز،حجه الاسلام مصطفوی نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه ثارلله؛مهبودی رییس اداره ارزیابی عملکردوپاسخگو یی به شکایات اداره کل آموزش وپرورش فارس، جهانگیری کارشناس این اداره،گودرزی رئیس اداره آموزش وپرورش ناحیه یک شیراز،شورای معاونان ناحیه واعضای شورای قشروفرماندهان بسیج فرهنگیان ودانش آموزان وجمع دیگری ازمسئولان سپاه وآموزش وپرورش و...طرح مومنانه باشکوه ومنزلت خاصی دراین ناحیه انجام شد.

* توزیع پانصدبسته موادغذایی به دانش آموزان نیازمند
 شفیعی درهمین رابطه درگفت وگویی با خبرنگار ما اظهار داشت: بالغ بر۵۰۰ بسته موادغدایی ازکمکهای مومنانه خیرین وهمکاران فرهنگی وکار کنان اداری وآموزشی شاغل درناحیه یک شیرازو دانش آموزان بسیجی این ناحیه به ارزش ریالی هربسته(هرکارتن) ۱۵۰ هزار تومان بین خانواده های بی بضاعت توزیع شد.وی افزود: بخشی ازاین اقلام اهدایی توسط مدارس ناحیه و بخشی ازمحل کمک های خیرانه خیرین عزیزوسپاه ثارالله تامین شدو جامعه هدف دانش آموزان بی بضاعت ناحیه یک بود.این کمکها برطبق اجرای مانور خاصی،بارعایت پروتکل های بهداشتی و در نظر گرفتن شان وحرمت نیازمندان دراین زمینه وطبق حواله های ازقبل صادروآماده شده،تحویل نماینده های مدارس طرح هدف شدو مدارس نیزاین کمکهارابین دانش آموزان نیازمند و خانواده هایشان توزیع کردند.

*اجرای برنامه های خیرانه وکمکهای مومنانه تداوم یابد
دکتر ناصر جو کار رییس سازمان بسیج فرهنگیان سپاه فجرفارس هم درحاشیه توزیع این اقلام به خبرنگارماگفت:با قدردانی اززحمات همکاران بسیجی وپرسنل اداری وآموزشی ناحیه یک شیراز وتجلیل ازروحیه بالای بسیجیان مستقردراین اداره،بایدگفت که اینگونه خدمات وتلاشهای عمومی که به نفع محرومان اجتماعی انجام میشودرابایدستود.وی اظهارامیدواری کر:باتوجه به فرمایشات موکدحضرت آقا"مقام معظم رهبری مدظله" برانجام این چنین امور انقلابی ورسیدگی هرچه سریع تربه معیشت اقشارمحروم جامعه،اجرای اینگونه برنامه های خیرانه بایدتداوم یاد.وی افزود:خوشبختانه بین بسیج فرهنگیان استان ونواحی شیرازوادارات آموزش وپرورش شهرستانهاومناطق فارس تعامل خوب وسازنده ای درراستای اجرای اهداف وبرنامه های پیش روی سازمان بسیج مشاهده میگردد که در همین جامن لازم میدانم ازتشریک مساعی وهمکاری های خوب و ارزشمندمدیرکل محترم استان وشورای معاونان اداره کل،همچنین ازروسای نواحی ومناطق استان وموثرین بسیج شهرشیرازوسپاه فجراستان ونواحی سپاه شیرازکه پیشگام امورخیرو امداد رسانی درشرایط خاص وحساس بوده اند تقدیر و تشکر نمایم.

سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی