کد خبر: ۱۲۳۷۲۱
تاریخ انتشار:۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۴
فضای مجازی وتولیدمحتوا
سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی - روزنامه نگار

فضای مجازی همچون تیغ دو لبه میماندکه بایدبادقت و ظرافت خاصی آن را مدیریت کرده و دنبال نمود.آداب و رسوم ورودبه فضای مجازی، کار کردن، ماندن و آموزشها دراین فضاو همچنین تولید محتوای مناسب ولازم دراین زمینه و رعایت اخلاق در فعالیتهای فضای مجازی از جمله مسایل پیش روی حضور درحوزه ازتولیدعلم ومحتوا ست.
 استراتژیهای تولید محتوادر این فضاوجود دارد که بارعایت آنها میتوان حجم محتواهای ضعیف تولید شده، راکم کردوخود را از دیگرفعالان این حوزه جلوتر دید.
 تیتر جذاب و مرتبط با محتوای تولیدی در فضای مجازی درواقع همان نقطه ایست که مخاطب تصمیم میگیردتا محتوای شمارا بخواندو ازگروه وسایتتان خارج نشود. مخاطبا ن واتساپی،یا تلگرامی،اینستاگرامی و... رانباید فریب داد .مقدمه جذابی برای حرف وسخن خوددرفضای مجازی بایدداشته باشیم.درمتن و محتوای فضای مجازی از کلمات کلیدی که مدنظر مخاطب است بایداستفاده کنیم تامخاطبا نمان  به هدف ومنظور ماپی برده وبه مااعتماد کند.از تصاویر و ویدئو های مناسب گروههای سنی طرف های مقابلمان غافل نشویم. محتوای متنی فقط یکی از انواع روش های تولید محتوا در فضای مجازی است.امروز صوت و تصویروفیلم وگیوو استیکرها یاعلائم نگارشی هم جزیی از محتواهای ماهستندکه باید درست وبه موقع استفاده شوند. برای مثال درشبکه های اجتما عی مانند اینستاگرام ، تولید محتوای تصویری بسیار مهم تر از محتوای متنی است. همچنین در وب سایتها،محتوای تصویری باعث درک بهترمطلب و همچنین جلوگیری از خسته شدن چشمان مخاطب میشود.از محتواهای قدیمی هم درفضای مجازی خدا حافظی کنیم.همواره خود را به جای مخاطب قرار دهیم.تصور کنیم اگربه جای او بودیم، با خواندن این محتوای متنی و یا مشاهده محتواهای صوتی و تصویری،چه تصمیمی میگرفتیم. درتولیدوارائه محتوا نبایدبه زندگی خصوصی افراد سرک کشیدوتوهین یابی احترا می کرد.خطوط قرمزکشورو حاکمیت را باید مدنی و داشته ورعایت نمود. رهبر انقلاب اسلامی میفرمایند:"فضای مجازی،به صورت توأمان دارای منافع ومضرات بی‌شماری است که باید بااستفاده ازفرصتهای آن، مفاهیم ملی،انقلابی و اسلامی را در سطح گسترده ترویج کرد ودر همین خصوص، شورای‌عالی فضای مجازی با هدف تمرکز در فکر، تصمیم و اقدام تشکیل شد».رسانه و فضای مجازی، یکی از مهم ترین و پر دغدغه ترین مباحث جامعه به شمارمی آید ولذا فضای مجازی هم میتواندهم سازندگی داشته باشد و هم تخریب، اما با توجه به این که بانیان اصلی وفعالان بیماردل این فضادرآنسوی مرزها، هدفشان تخریب وشبهه افکنی دردین و اعتقادات وباور های مردم جهان و تفریح وسر گرمی های ناسالم است،کارکردن و حضوردر این فضارامشکل و پیچیده کرده ولذالازم است کنترل ومدیریت لازم دراین زمینه صورت گیرد.