کد خبر: ۱۲۴۲۳۲
تاریخ انتشار:۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۸
دیدار با سادات فرهنگی اداره آموزش و پرورش آباده
دیدار با سادات فرهنگی  اداره آموزش و پرورش آباده

دیدار با سادات فرهنگی  اداره آموزش و پرورش آباده