بیانیه به مناسبت هفته دفاع مقدس ۲۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۶
اجرای میدان تیر ۲۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۲