دیدار با رزمندگان دفاع مقدس ۰۱ آذر ۱۳۹۸ - ۰۶:۴۰
دیدار با امام جمعه بخش وراوی ۰۱ آذر ۱۳۹۸ - ۰۶:۰۹