کد خبر: ۱۰۱۱۹۲
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۱
یادداشت/
در ادامه سلسله یادداشت های منتشر شده از پایگاه اطلاع رسانی بسیج فرهنگیان فارس، یادداشتی با عنوان " هیئت های اندیشه ورز و رفتار های سازمانی در طراحی مدل های فرهنگی درآوردگاه عزم ملی و مدیریت جهادی " به قلم حمید حسن زاده با هم می خوانیم.

حمید حسن زاده - سازمان بسیج فرهنگیان استان فارس؛ رفتار مدیران، تعیین کننده عامل موفقیت یا عدم موفقیت در برنامه های ایشان است و هیچ عاملی هر چند مهم، نباید وسیله توجیهی هر رفتار غلط به خصوص در عرصه های جمعی و گروهی قرار گیرد.

در حقیقت رفتار مدیران است که رفتار سازمان را محتوا و ارزش داده و کادر انسانی را مورد آموزش قرار می دهد و می تواند آموخته های آنها را عینیت خارجی بخشیده و به عنوان الگوی رفتاری به جامعه فرهنگی معرفی نماید، به ویژه رفتارهایی که جنبه اعتقادی و جهادی نیز داشته باشند.

تمامی رفتارها در اجرای برنامه های فرهنگی می بایست دارای یک اصل مهم باشد و آن اصل هدفدار بودن برنامه در غالب طرح های فرهنگی است. که مهم ترین اصل موفقیت مدیران فرهنگی در برنامه های اجرایی در جوامع انسانی است.

رفتارهای صحیح مدیریتی در اجرای هیئت های اندیشه ورز در آورد گاه های ملی و عمومی در اصول ذیل خود را نمایان می سازد :

برنامه ریزی
 سازماندهی
رهبری و نظارت
ارزیابی

که هر یک دارای اصول شناخته شده و تعریفی مشخص است که دراین مجال نمی گنجد.

مهمترین مساله در ارائه یک ایده فرهنگی مانند هیئت اندیشه ورز که ریشه در ادبیات اسلامی و انقلابی دارد، خواه جهت ارائه برنامه فرهنگی باشد خواه جهت مقابله، شناسایی ضرورت و اهمیت  آن ایده دارد .

ضروریست جایگاه محتوایی هیئت اندیشه ورز برای مخاطب تبیین شود. موضوع برنامه فرهنگ سازی شود و نشان داده شود  اولویت دار بودن آن در میان دیگر طرح های فرهنگی ارجحیت دارد، خواه درون سازمان باشد، خواه برون سازمانی، ولی می بایست ضرورت بودن و اجرایی شدن آن را برای رشد و تعالی سازمان و جامعه پیرامونی نشان داده و مشخص کرد و آن را برای رده تصمیم گیرنده در سازمان بارز و شاخص نمود.

لذا می بایست در ارائه طرح مورد نظر جایگاه و منزلت آن را مشخص و معرفی نمود و ضرورت پرداختن به آن را معین ساخته و به ظهور رساند.

در مرحله بعدی می بایست  نقش کار کردی هیئت اندیشه ورز برای مدیران و تصمیم گیرندگان شاخص شود. در این جهت نقش این هیئت ها در برطرف نمودن نیازهای مادی و معنوی سازمان تعیین نمود و محاسن آن را در یک دورنمای قابل فهم و درک برای عموم مخاطبان در جامعه بیان شود. برای مثال؛

  توجه به این مساله که امروزه ذهن جوانان و نوجوانان پر است از پرسش های گوناگون و متنوع که می بایست به طرز شایسته پاسخ داده شود، که در غیر اینصورت یک فرصت را به یک تهدید تبدیل کرده ایم. ( و این شروع جنگ آرام ولی ویرانگری است به نام جنگ نرم ) می تواند یک آسیب و تهدید فرهنگی با توجه به محتوای آن از فرصت تعالی بخش به حضیضی ذلت تبدیل شود، فلذا جهت اجرای عملیات مقابله فرهنگی می بایست با توجه به ملاحظات ذیل مدل مقابله با تهدید در هیئت اندیشه ورز طراحی و اجرا گردد.

ملاحظات اجرایی طرح مقابله:

محیط جغرافیایی تهدید، جنس کار کردی تهدید، میزان و نوع مقبولیت تهدید، گستردگی معنوی تهدید، میزان ماندگاری تهدید (فکری و محیطی)، شگرد های تهدید، حامیان مادی و معنوی تهدید، شناسنامه تهدید، محدوده زمانی تهدید، ترکیب تهدید، میزان بستر سازی جهت دیگر آسیب ها و تهدیدات فرهنگی و...

تمامی ملاحظات فوق می بایست در طراحی مدل فرهنگی در نظر گرفته شده و برای آنها راه حل های قابل اجرا دیده شود.

با توجه به آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که برنامه های فرهنگی در راستای تحقق اهداف فرهنگی برنامه ریزی و طراحی می شوند و اهداف فرهنگی همسو با آرماتن های اعتقادی است، فلذا می توان ادعا کرد هیئت های اندیشه ورز باید به دنبال آرمان های بلند انقلاب باشند. در این راه؛پیش روندگی و پیش برندگی هیئت های اندیشه ورز از  اهداف سازمان های مردم نهاد انقلاب است.

 این مسیر تعالی بخش  مشتمل بر فعالیتهایی است که با شیوه و روشی خاص قابل ارائه است که به این شیوه های رفتاری فعالیت فرهنگی می گویند. اگر این فعالیت های فرهنگی با حرکت گروهی و با عزمی ملی و روحیه جهادی غنی سازی شود  هم رنگ مردمی به خود خواهد داشت و هم وجهه دینی و اعتقادی، که در این صورت ماندگاری و اثر بخشی فعالیت فرهنگی جاودانه خواهد شد.


نام:
ایمیل:
* نظر: