کد خبر: ۱۰۵۰۷۷
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۱

بسم اله الرحمن الرحیم

دیروز منافقین در راس آنها معاویه در جنگ صفین ، دیروز طلحه و زبیر (خواص بی بصیرت) در جنگ جمل ،دیروز شعار لا حکم الا لله خوارج کج فهم در جنگ نهروان ،

دیروز در جمل عده ای تقاضای غنائم کردند . عده ای در نهروان به کوچه علی چپ رفتند و در آن کوچه ماندندو هنوز هم مانده اند . دیروز در تنگه احد عده ای به طمع غنائم تنگه را رها کردند. عموی پیامبر(ص) شهید شد و دندان مبارک حضرتش را شکستند .

دیروز عده ای کج فهمی کردند و شاید مغزشان قد نداد

دیروز امام فرمود :

و لتبلبلن بلبله و لتغربلن غربله (وبه سختی آزمایش می شود و به سختی غربال می شوید .مانند محتویات یک دیگ تا آنها که در زیرند رو قرار گیرند )

اما عده ای جعلوا اصابعهم فی اذانهم (7نوح) دست در گوش کردند تا نفهمند و عده ای دیگر و استغشوا ثیابهم (جامه های خود را به صورتشان انداختند که نبینند) و باز فریاد زد به راه دشمن نروید . گوش نکردند و اصروا وا ستکبروا استکبارا (اما اصرار کردندبه حرف خودشان و تکبر ورزیدند )

صدای مردی بلند .بردروازه های شهر  . اهالی یثرب .و.... اما صم بکم عمی فهم لا یعقلون بودند. در سنگ سختشان اثر نکرد . لغزیدند و سنگ و سخت ماندند تا همچنان بماننددر تاریخ سنگ .

دیروزیان گذشتند و به دیروز ما رسیدند . دیروز 42. دیروز57. دیروز78 و 88 . دیروز... دیروز... دیروز...

دیروز گذشتگان غربال شدند . عده ای ریز به ظاهر درشت . عده ای کوچک به ظاهر بزرگ . عده ای حقیر به ظاهر کلفت . سورت شدند و ریختند و در حال ریختند. همه دیروز ها گذشت . دیروز خودمان هم . هم

دیروز خودمان ندای امام امت بلند . به ره آیید . به گوش گوش کنید . به عقل بفهمید . به ادراک درک کنید .و....

اما کرو کورو لایعقل

امام امت گوشزد کرد .جسم ناقابلی دارم واتمام حجت کرد . اندک آبرو آن را هم در راه تو ای سیدو مولایم ....

لیک دیروز دی شدو گذشت . اینک اینک اینک . امروز امروز امروز

هان گوش . هان چشم . هان .... بهوش

ندای امام همچنان بلند . بصیرت بصیرت بصیرت . انقلابی انقلابی .انقلابی

واما من و تو ره کدام دیروز یا امروز


داود وزیری-تعلیم و تربیت ناحیه

نام:
ایمیل:
* نظر: