يکشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۷
berooz
۰۲:۱۸:۲۱
آخرین اخبار
یادداشت و گفتگو
کد خبر: ۱۰۷۹۵۵
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۷
گزارش تصویری:
به گزارش تنویر با حضور سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهرستان مهر، مردم روستای دارالمیزان،عوامل آماده سازی محل تدفین شهدای گمنام شهر گله دار و مسئولین شهرستان مهر به استقبال این سه شهید گمنام شتافتند.
استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال از شهدای گمنام بخش گله دار

استقبال مردم روستای دارالمیزان و مسئولین ازسه شهید گمنام جنگ تحمیلی

استقبال مردم روستای دارالمیزان و مسئولین ازسه شهید گمنام جنگ تحمیلی

استقبال مردم روستای دارالمیزان و مسئولین ازسه شهید گمنام جنگ تحمیلی

استقبال مردم روستای دارالمیزان و مسئولین ازسه شهید گمنام جنگ تحمیلی

استقبال مردم روستای دارالمیزان و مسئولین ازسه شهید گمنام جنگ تحمیلی

استقبال مردم روستای دارالمیزان و مسئولین ازسه شهید گمنام جنگ تحمیلی

استقبال مردم روستای دارالمیزان و مسئولین ازسه شهید گمنام جنگ تحمیلی

استقبال مردم روستای دارالمیزان و مسئولین ازسه شهید گمنام جنگ تحمیلی

استقبال مردم روستای دارالمیزان و مسئولین ازسه شهید گمنام جنگ تحمیلی

استقبال مردم روستای دارالمیزان و مسئولین ازسه شهید گمنام جنگ تحمیلی

استقبال مردم روستای دارالمیزان و مسئولین ازسه شهید گمنام جنگ تحمیلی

استقبال مردم روستای دارالمیزان و مسئولین ازسه شهید گمنام جنگ تحمیلی

استقبال مردم روستای دارالمیزان و مسئولین ازسه شهید گمنام جنگ تحمیلی

استقبال مردم روستای دارالمیزان و مسئولین ازسه شهید گمنام جنگ تحمیلی

استقبال مردم روستای دارالمیزان و مسئولین ازسه شهید گمنام جنگ تحمیلی
نام:
ایمیل:
* نظر: