سه‌شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷
berooz
۲۳:۰۲:۲۵
کد خبر: ۱۰۷۹۷۶
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۶
گزارش تصویری:
به گزارش تنویر با ورود سه شهید گمنام جنگ تحمیلی به شهرستان مهر و همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) عصر روز گذشته مراسم استقبال از این سه شهید گمنام با حضور مردم،بسیجیان و مسئولین از مسجد ولی عصر(عج) شهر مهر تا چهار راه نماز برگزار گردید.
تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

تشیییع سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهر

استقبال از سه شهید گمنام جنگ تحمیلی در شهر مهرنام:
ایمیل:
* نظر: