کد خبر: ۱۰۸۶۵۷
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۹
مسئول تعلیم و تربیت سپاه عشایر فارس
حجت الاسلام خادمی در دومین جلسه حلقه سرمربیان سپاه عشایر فارس گفت: نقش ارکان صالحین شبهه زدایی و تربیت است.
به گزارش روابط عمومی سپاه عشایر فارس، حجت الاسلام خادمی در دومین جلسه حلقه سرمربیان سپاه عشایر فارس گفت: نقش ارکان صالحین شبهه زدایی و تربیت است.
حجت الاسلام خادمی،ضمن تشریح برنامه های اینده در خصوص تعلیم و تربیت در صالحین و شیوه های اجرای برنامه ها  گفت: یکی ازمشکلات عمده ارکان صالحین عدم شناخت نسبت به کار تربیت است.
وی در ادامه؛ مربی؛متربی؛ استاد و استاد یار را ستون فقرات صالحین نام برد و گفت:اگر هریک از اعضا به وظایف خود آشنایی کامل داشته باشنداثر بخشی صالحین دوچندان می شود
حجت الاسلام خادمی؛ به نقش ارکان اشاره کرد و گفت: نقش ارکان صالحین شبهه زدایی و تربیت است. گفتنی است این جلسه با حضور فرمانده سپاه عشایر فارس و استاد یار صالحین و با حضور سرمربیان در دفتر فرماندهی سپاه عشایر فارس برگزار شد.
نقش ارکان صالحین شبهه زدایی و تربیت است
نقش ارکان صالحین شبهه زدایی و تربیت است
نقش ارکان صالحین شبهه زدایی و تربیت است
نقش ارکان صالحین شبهه زدایی و تربیت است
نقش ارکان صالحین شبهه زدایی و تربیت است
نقش ارکان صالحین شبهه زدایی و تربیت است
نقش ارکان صالحین شبهه زدایی و تربیت است
نقش ارکان صالحین شبهه زدایی و تربیت است
نقش ارکان صالحین شبهه زدایی و تربیت است
نام:
ایمیل:
* نظر: