دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
berooz
۱۷:۰۷:۰۹
کد خبر: ۱۱۲۳۵۴
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۳
گزارش تصویری:
دوره بازآموزی تکمیلی گردان ویژه بیت المقدس به مدت دو روز در دانشگاه پیام نور شهر مهر برگزار شد.
دوره بازآموزی گردان بیت المقدس

دوره بازآموزی گردان بیت المقدس

دوره بازآموزی گردان بیت المقدس

دوره بازآموزی گردان بیت المقدس

دوره بازآموزی گردان بیت المقدس

دوره بازآموزی گردان بیت المقدس

دوره بازآموزی گردان بیت المقدس

دوره بازآموزی گردان بیت المقدس

دوره بازآموزی گردان بیت المقدس

دوره بازآموزی گردان بیت المقدس

دوره بازآموزی گردان بیت المقدس

دوره بازآموزی گردان بیت المقدس

دوره بازآموزی گردان بیت المقدس

دوره بازآموزی گردان بیت المقدس

دوره بازآموزی گردان بیت المقدس

دوره بازآموزی گردان بیت المقدس

دوره بازآموزی گردان بیت المقدسنام:
ایمیل:
* نظر: