کد خبر: ۱۱۴۰۴۱
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۵
رییس شورای عالی بسیج سپاه عشایر فارس:
رییس شورای عالی بسیج سپاه عشایر فارس، گفت: مسجد باید محل مبارزه با افکار دشمن باشد.
به گزارش روابط عمومی سپاه عشایر فارس؛ حجت الاسلام عباسی، درمجمع سالانه اعضای  شورای عالی قشر بسیج ضمن بیان نقش جوان و مسجد محوری گفت: مسجد بهترین و زیربنایی ترین پایگاه اسلامی است.
رییس شورای عالی بسیج  سپاه عشایر فارس؛ با توجه به اینکه مسجد می تواند جامعه را از آفت ها مصونیت ببخشد افزود: مسجد مکانی است که می توان به کمک آن جامعه را از انگیزه های اجتماعی پر کرد و این امر  مهم بدون حضور جوان ها محقق نمی شود.  
حجت الاسلام عباسی؛ در ایین شورای عالی قشرضمن این که مسجد می تواند محور همه تحولات جامعه باشد افزود: امروز مسئولین اگر بخواهند تنویر افکار عمومی داشته باشند باید از مساجد شروع کنند.
رییس شورای عالی بسیج سپاه عشایر فارس؛ در ادامه  با توجه به این که عرصه فعالیت دشمن گسترده است گفت: امروز دشمن از نمادهای مذهبی برای بایکوت کردن حرکت دینی استفاده می کندو برای قشر مذهبی ما از ولنگاری استفاده نمی کند
حجت الاسلام عباسی؛ ادامه داد؛ دشمن ازجایگاه مذهب وارد می شود و از شعار مذهب علیه مذهب استفاده می کند تا جوان های مذهبی را به نوعی از انقلاب و دین جدا کند.
وی؛ کارکرد مسجد را وسیع تر از کارکرد عبادی دانست و گفت: مسجد مرکز انقلابی گری و روشنگری دینی است و می تواند مرکز فرهنگی تربیتی و تحکیم پایه های اجتماعی باشد.
 حجت الاسلام عباسی؛ در ادامه مسجد را مرکز و نماد تمدن اسلامی؛ رسیدگی بهمحرومین و رفع گرفتاری از مومنین خواند و گفت: مسجد در صورتی می تواند از این کارکردها برخوردار باشد که چینش مدیریت مسجد مبتنی بر اصول مدیریت اسلامی باشد.
   


نام:
ایمیل:
* نظر: