جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸
berooz
۱۰:۴۸:۲۱
کد خبر: ۱۱۴۱۸۰
تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۵
1 دیماه
حجت الاسلام رحیمی امام جمعه موقت سعادت شهر و مسئول تعلیم وتربیت ناحیه پاسارگاد مسئولین اختلاف افکن در سعادت شهربخصوص کسانی که با رای مستقیم مردم انتخاب شده اند کاری نکنند که مجبور شوم آنها را به مردم معرفی کنم
حجت الاسلام رحیمی امام جمعه موقت سعادت شهردربخشی از خطبه های نماز جمعه  این شهر ضمن دعوت همه مسئولین به وحدت و خدمتگزاری به مردم به اختلافات بعضی مسئولین دستگاههای شهرستان اشاره کردوگفت: متاسفانه می شنویم که مسئولینی که با رای مستقیم مردم انتخاب شده اند به دلیل اخلافاتی که با یکدیگر دارندموجبات ضربه به شهر ومردم شده اند. امام جمعه موقت سعادت شهر بابیان اینکه مردم چنین وضعیت اختلاف براگیز را نمی توانند تحمل کنند گفت: دود اختلافات مسئولین به چشم مردم می رود وموجب شده است که جلو رونق وپیشرفت شهرستان وشهر سعادت شهر گرفته شود. که این مسئله برای مردم قابل تحّمل نیست.
حجت الاسلام رحیمی بابیان اینکه همه مسئولین باید بدانند که خادم ونوکر مردم هستند نه آقا بالا سر آنها گفت: اختلافاتی که امروز در بین جمعی از مسئولین شهرستان است که این درحقیقت اختلاف سلیقه است اما همین اختلاف سلیقه جلو رونق وپیشرفت شهرستان را گرفته است وی افزود توصیه ما به این مسئولین اختلاف افکن این است که دست بردارید از این اختلاف ها بخصوص کسانی که بارای مستقیم مردم انتخاب شده اندوی گفت: در مسائل واموری که به شما مربوط نمی شوددخالت نکنیدوآن مسئولیت وکاری که به شما واگذار شده است را به نحو احسن انجام دهید.

امام جمعه موقت سعادت شهر گفت: کاربرای مردم میسر نمی شود مگر در سایه وحدت وهمدلی همه مسئولین . وما از طریق این تریبون همانطور که انتقادمی کنیم از بعضی مسئولین از کسانی که درجهت منافع مردم وکشور نیز قدم برمی دارند نیز تقدیر می کنیم .حجت الاسلام رحیمی گفت: مسئولین اختلاف افکن در سعادت شهرکاری نکنند که مجبور شوم نام آنها را ببرم وی افزود:من از این تربیون نماز جمعه با قدرت تمام  این را می گویم که اگر مسئولی بخواهد اختلاف افکنی کند وکار مردم رارها کند وبه دنبال مسائل شخصی وسیاسی خودبرود نه تنها دراین شهر جایگاهی نخواهدداشت بلکه کاری خواهم کرد که همین مردم شهر وشهرستان به شدت تمام باآنهابرخوردکنند.
حجت الاسلام رحیمی دربخش دیگری از خطبه ها بر رسیدگی به امورفقرا ومحرومین تاکیدکردوگفت: متاسفانه می بینیم دراین شهر دانش آموز صبح که می خواهد به مدرسه برود به دلیل نبود نان در خانه درمدرسه دچار ضعف شده که مادر وی گفته است چیزی درخانه نداشته ام که صبح درکیف او قراردهم ،این برای مسئولین ما زنگ خطر است آیا باید در شهری که مردم همه یکدیگر را می شناسند دانش آموزی صبح بدون خوردن صبحانه به مدرسه برود چرانباید از حال یکدیگر باخبر باشیم .حجت الاسلام رحیمی گفت: ازمسئولین ذیربط می خواهیم که ضمن شناسایی این افراد فکری به حال معیشت مردم بکنند، مسئولین به جای اختلاف افکنی  فکر معیشت مردم باشند. دولت ما دولت ثروتمندی است ،این همه پول وامکانات، سرمایه ،نعمت های خدادی در کشور وجوددارد ومسئولین دارند از آنها بهره برداری می کنند آن وقت بعضی از مردم برای نان شب محتاج باشند.وی درپایان گفت: مسئولی که صبح با ماشین به محل کار می رود وساعت 2 بعداز ظهر برمی گردد ودرجمع مردم نیست وحضورندارد این مسئول نمی تواند درد مردم را ببیند وموفق نیست مسئول باید در کف میدان وخیابان باشدوعملاً مشکلات مردم را لمس کند ورسید