چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷
berooz
۱۶:۵۳:۴۰
گزارش
دوره تربیت وتعالی حوزه ای مدیران بسیجی
تربیت وآموزش عس ناحیه قیروکارزین برگزارنمود؛
boletدوره تربیت وتعالی حوزه ای مدیران بسیجی
کد خبر: ۱۱۵۷۲۹
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۱
درهشتمین روزدهه فجر اجراشد؛
درهشتمین روز ازدهه مبارک فجرسپاه وبسیج قیروکارزین به همراه ادارات شهرستان به غبارروبی وگلباران قبور مطهر شهدای شهرستان اقدام نمودند.
همراه باتصاویر؛
گلباران وغبارروبی قبور مطهر شهدای شهرستان قیروکارزین 
گلباران وغبارروبی قبور مطهر شهدای شهرستان قیروکارزین 
گلباران وغبارروبی قبور مطهر شهدای شهرستان قیروکارزین 
گلباران وغبارروبی قبور مطهر شهدای شهرستان قیروکارزین 
گلباران وغبارروبی قبور مطهر شهدای شهرستان قیروکارزین 
گلباران وغبارروبی قبور مطهر شهدای شهرستان قیروکارزین 
گلباران وغبارروبی قبور مطهر شهدای شهرستان قیروکارزین 
گلباران وغبارروبی قبور مطهر شهدای شهرستان قیروکارزین 
گلباران وغبارروبی قبور مطهر شهدای شهرستان قیروکارزین 
گلباران وغبارروبی قبور مطهر شهدای شهرستان قیروکارزین 
گلباران وغبارروبی قبور مطهر شهدای شهرستان قیروکارزین 
گلباران وغبارروبی قبور مطهر شهدای شهرستان قیروکارزین 
گلباران وغبارروبی قبور مطهر شهدای شهرستان قیروکارزین
نام:
ایمیل:
* نظر: