شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۷
berooz
۱۰:۵۶:۳۵
گزارش
دوره تربیت وتعالی حوزه ای مدیران بسیجی
تربیت وآموزش عس ناحیه قیروکارزین برگزارنمود؛
boletدوره تربیت وتعالی حوزه ای مدیران بسیجی
کد خبر: ۱۱۶۷۳۴
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۳
درسپاه قیروکارزین حضوریافتند؛
سردارغیاثی اشاره ای به کسوت پاسداری داشت وابرازداشت:این شغل پاسداری می تواند فرصتی درجهت اعتلای ارزشهای دینی وانسانی درابعاد شخصی وسازمانی برای هرکس باشد /یکی از برنامه های مهم امسال اعتلای بسیج است که بسیار مورد تاکید می باشد.
به گزارش تنویر،سردار غیاثی ،فرمانده سپاه فجر فارس،به همراه هیأتی متشکل ازمسئولین قسمتها ومعاونتهای سپاه استانی درناحیه قیروکارزین حضور یافتند.
سردارغیاثی،فرمانده سپاه فجر فارس،وهیأت همراه
فرمانده سپاه فجر ضمن تقدیر وتشکر اززحمات کارکنان سپاه قیروکارزین وتبریک اعیاد شعبانیه  نکات مفیدی را یادآورشدوگفت:ازاین ماه شعبان ورمضان المبارک جهت تعالی روحی ومعنوی خود نهایت استفاده راببر ید.زیرا هرکاروفعالیتی که با زیربنای تعالی معنوی همراه باشد مطمئنا نتیجه مطلوبتر ومثمرثمرتری خواهد داشت.
سردارغیاثی اشاره ای هم به کسوت پاسداری داشت وابرازداشت:این شغل پاسداری می تواند فرصتی درجهت اعتلای ارزشهای دینی وانسانی درابعاد شخصی وسازمانی برای هرکس باشد وهمچنین درصورتی که مراقبتهای لازم صورت نگیرد ممکن است فرد به انزوا وسقوط کشانده شود.
مواظب باشید که محدودیتها وکاستیهای موجود شما را در انجام ماموریتهایتان دچار سستی وفشلی نکند.البته با وجود کمبودها تلاشهای خوبی انجام داده اید وماهم قدردان شما هستیم.
وی همچنین به ضرورت دشمن شناسی پرداخت وگفت:امروز دشمنان ما علاوه برجنگ نرمی که علیه مادارند با تحلیل از جامعه ما برنامه ریزی می کنند وبا شناخت کامل از آسیبهای موجود جامعه ما از جمله کمبود اشتغال ومعیشت سعی در به زانو درآوردن ما رادارند.که بحمدالله با تلاش وکوشش جوانان عزیز ایران موفقیتی حاصل نخواهند کرد.
فرمانده سپاه فجر به برخی از ماموریتهای مهم سپاه پرداخت وبیان داشت:هرچند ازنظر کمی نمرات خوبی کسب نموده اید اما مهمتر ازآن اثر بخشی برنامه ها درسطح بسیجیان است.یکی دیگر از برنامه های مهم امسال اعتلای بسیج است که بسیار مورد تاکید می باشد ونسبت به اجرای کیفی آن اهتمام بورزید. همچنین گردانهای عاشورا والزهرا وامام حسین را نام برد وآمادگی آنان را درهمه مواقع لازم وضروری دانست.
درابتدای مراسم نیز سرهنگ دوم پاسدارعباس رضایی،فرمانده سپاه قیروکارزین،گزارشی از عملکرد ناحیه وهمچنین وضعیت شهرستان وآسیبها وفرصتهای موجود رابه تفصیل بیان نمود. ودرادامه معاونتهای مربوطه سپاه فجر نتایج بازرسی از ناحیه را مورد تجزیه وتحلیل قرار دادند.
سردارغیاثی،فرمانده سپاه فجر فارس،وهیأت همراه 
سردارغیاثی،فرمانده سپاه فجر فارس،وهیأت همراه 
سردارغیاثی،فرمانده سپاه فجر فارس،وهیأت همراه 
سردارغیاثی،فرمانده سپاه فجر فارس،وهیأت همراه
نام:
ایمیل:
* نظر: