کد خبر: ۱۱۹۲۸۱
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۹
تنویرکازرون؛
تنویر کازرون خبر داد: تشییع شهید دفاع مقدس حمزه کرمی با حضور با شکوه مردم شهید پرور کازرون برگزار شد.

به گزارش تنویر، تشییع شهید دفاع مقدس حمزه کرمی با حضور با شکوه مردم شهید پرور شهرستان کازرون برگزار شد.

تشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمتشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمتشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمتشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمتشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمتشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمتشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمتشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمتشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمتشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمتشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمتشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمتشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمتشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمتشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمتشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمتشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمتشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمتشییع شهید کرمی بر روی دستان مردمنام:
ایمیل:
* نظر: