آخرین اخبار
گزارش
دوره تربیت و تعالی برادران وظیفه
مدیریت تربیت وآموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه درناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان گراش؛
boletدوره تربیت و تعالی برادران وظیفه
همایش بصیرتی عمارهای ولایت
ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان گراش؛
boletهمایش بصیرتی عمارهای ولایت
همایش وحدت و نهضت روشنگری
نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه گراش؛
boletهمایش وحدت و نهضت روشنگری
یادداشت و گفتگو
دوره تربیت و تعالی برادران وظیفه
مدیریت تربیت وآموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه درناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان گراش؛
boletدوره تربیت و تعالی برادران وظیفه
همایش بصیرتی عمارهای ولایت
ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان گراش؛
boletهمایش بصیرتی عمارهای ولایت
همایش وحدت و نهضت روشنگری
نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه گراش؛
boletهمایش وحدت و نهضت روشنگری
کد خبر: ۱۲۱۰۳۵
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۴
مهندسی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان گراش؛
به گزارش روابط عمومی و به نقل از برادر یعقوب پورشمسی مسئول مهندسی ناحیه ، با پیگیری های مکرر سرگرد پاسدار مجتبی دهقان(فرمانده ناحیه) و مسئول مهندسی سپاه ناحیه گراش و همکاری مهندس خداشناس شهردار شهر گراش ، قسمتی از محوطه ناحیه به متراژ 2680 مترمربع و با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال(1/400/000/000)(یکصدوچهل میلیون تومان) بهسازی و آسفالت شد.
آسفالت محوطه سپاه گراش

آسفالت محوطه سپاه گراش

آسفالت محوطه سپاه گراش

آسفالت محوطه سپاه گراش

آسفالت محوطه سپاه گراش

آسفالت محوطه سپاه گراش

آسفالت محوطه سپاه گراش

آسفالت محوطه سپاه گراش

آسفالت محوطه سپاه گراش

آسفالت محوطه سپاه گراش

آسفالت محوطه سپاه گراش

آسفالت محوطه سپاه گراش
نام:
ایمیل:
* نظر: