کد خبر: ۱۲۱۵۴۵
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۴


بازدید جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس از اردوهای جهادی خوزستان

بازدید جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس از اردوهای جهادی خوزستان

بازدید جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس از اردوهای جهادی خوزستان

بازدید جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس از اردوهای جهادی خوزستان

بازدید جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس از اردوهای جهادی خوزستان

بازدید جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس از اردوهای جهادی خوزستان

بازدید جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس از اردوهای جهادی خوزستان

بازدید جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس از اردوهای جهادی خوزستان

بازدید جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس از اردوهای جهادی خوزستان

بازدید جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس از اردوهای جهادی خوزستان

بازدید جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس از اردوهای جهادی خوزستانبازدید جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس از اردوهای جهادی خوزستانمطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: