کد خبر: ۱۲۲۳۹۸
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۶
درصفاشهر برگزار شد
به مناسبت روز دانش آمور و 13 آبان ، دانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی ناحیه خرم بید ، دانش آموزان، دانشجویان ومردم، مسئولین  و اقشارمختلف صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز شرکت کردند. صادق کریمی ، فرماندار شهرستان خرم بید دراین راهپیمایی ضمن تبریک این روز به دانش آموزان ومردم گفت: حضورمردم درصحنه های مختلف نظام جمهوری اسلامی باعث یاس وناامیدی بیشتر دشمنان این نظام می گردد.درپایان مراسم قطعنامه 13 آبان قرائت گردید.

حضوردانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز

حضوردانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز

حضوردانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز

حضوردانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز

حضوردانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز

حضوردانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز

حضوردانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز

حضوردانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز

حضوردانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز

حضوردانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز

حضوردانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز

حضوردانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز

حضوردانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز

حضوردانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز

حضوردانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز

حضوردانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز

حضوردانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز

حضوردانش آموزان، دانشجویان ومردم صفاشهر خرم بید درراهپیمایی عظیم 13 آبان وروز دانش آموز
نام:
ایمیل:
* نظر: