آخرین اخبار
یادداشت و گفتگو
کمک 100 میلیونی ریالی اصناف به اردوهای جهادی
فرمانده حوزه اصناف سپاه کازرون:
boletکمک 100 میلیونی ریالی اصناف به اردوهای جهادی
خبرنگار نباید سیاست زده شود و برای منافع حزبی قلم بزند
فرمانده سپاه کازرون در آیین تجلیل از خبرنگاران؛
boletخبرنگار نباید سیاست زده شود و برای منافع حزبی قلم بزند
کد خبر: ۱۲۳۱۶۲
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۲
به گزارش تنویر، گندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه صورت گرفت.

گندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیج

گندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیجگندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیج

گندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیج

گندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیجگندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیج

گندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیج

گندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیج

گندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیج

گندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیجگندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیجگندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیجگندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیجگندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیجگندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیج

گندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیج

گندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیج

گندزدایی مکان های عمومی به همت ناحیه مقاومت بسیج


نام:
ایمیل:
* نظر: