آخرین اخبار
کد خبر: ۱۲۳۸۵۷
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۲
مقاله
سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی -روزنامه نگار

سلام برتوای نور؛ای شاهچراغ!

سلام برتوای نورخدا!ای مهربان آقا،حضرت سید السادات امیر احمدبن موسی علیه آلاف التحیه والثنا،تویی که وجودپاک وپرمهرت درشیرازجنت طراز جلوه گری میکند،تونورسرمد، وپیروجدت محمدی،ثمره باغ وبوستان سرسبزومعطررسالتی، توعبدصالح خداونکوفرزنددلبند هفتمین نور آسمان خداامام موسای کاظمی.تربت خاک پرز مهرتوشفابخش دل وجان ماست.من ازتوکه به خدای من وتوومانزدیکتری حاجت میطلبم وبه این حاجت طلبی ازمحضر بزرگی چون توکه امین ولایت وشاه معرفتی برخود میبالم .ای حضرت سید میراحمدآقاای ابن موسی،ای شاه وای چراغ نورانی علم وادب و معرفت،گنبدفیروزه ایت برتارک شهرودیارم خوش میدرخشدوازبارگاه منورت سرچشمه های نورمیبینم. خورشیدعالمتاب وجودت قرنها ست که برجانمان خوش درخشیده واستمرارانوارتابناک وجودمبارکت را بارهاوبارهابر زندگی وزمانه امان حس کرده ام.آستان مقدس احمدی و محمدیت درشیرازسومین حرم اهل البیت(ع) چه زیباست.تودر شیرازوادی عشق خوش آرمیده ای وبرکوی باصفای توسالکان بزرگ طریقت وشریعت زانوزده اند.اکنون دردهه کرامتیم وششم ذی القعده روزبزرگداشت توامیر خوبان وپادشاه با معرفتان است ای سیدالسادات الاعاظم حضرت آقااحمد بن موسی الکاظم (ع)، توکه خودصاحب کرامت و فضیلتی،یامعدن حکمت و برکتی،مرابرگرد اگردمرقد مطهرت بپذیرودرحلقه مطاف مقربان و روضه خوانان بهشت ورضوانت ای قبله گاه عابدان و ای اسوه صالحان جای ده!من درچنبره اسارت توکه بهترین ولذت بخش ترین اسارت هاست به معنای حقیقی عشق رسیده ام.عشق به شاهی چون توکه شاه چراغی وفراترازآن خورشید ی فروزانی وروشنی بخش دل های عاشقانی و نوردیده مشتاقان به دیدارتووبرادران عزیزوبزرگوارتی.ای صاحب کرامات وای وجودت روشن تر از آفتاب صبحگاهی، توبیاویک بارهم که شده برماسرسپردگان کویت نظری کن وگرمابخش جسم و جان خسته ورنجورما باش ای تو امید خسته دلان، حامی بیچارگان،یاریگر افتادگان وحامی درراه ماندگان،حریم وحرمت سجده گاه و قبله گاه صاحبدلان و مأمن  وپناه خاصان وگمنامان ،روشنی بخش دلهای ناامیدان ونور دیده شیرازیان است.شیرازازلطف وعنایت توست که امروزه دارالعلم و دارالامانش خوانندو از وجود تابناک توست که این شهرآسمانی برتارک آسمان شهرهای ایرانی اینگونه محبوب وخاطرخواه خوش درخشیده است.شخصیت والای توای امیرخوبان وای محدث کلام امامان،ای راوی آیات قرآن،چه باعظمت جایگا هیست جایگاه نورانی تو.تویی که مطهربه بوی عشقی وخود مظهرعشقی وواژگانی همچون ایمان و شهادت ازتومعناومفهوم پیدا می کند.پس تورابه جده ات زهراسلام الله علیهاوپدرت حضرت موسی بن جعفر(ع)و برادرت امام الرئوف علی بن موسی الرضا(ع)وخواهر مکرمه ات حضرت معصومه(س)ماراهم دریاب ودرنزدپروردگارت که به اونزدیکتری ماراشفاعت کن،ای مستجاب الدعوه، ای میراث دار مکتب پربارعلی(ع)!

نام:
ایمیل:
* نظر: