کد خبر: ۱۲۴۴۷۳
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۳
توسط سازمان فرهنگی خانواده سپاه فجر استان فارس معرفی شدند
     برگزیدگان مسابقه قیام خانوادگی :      
محبوبه قوام پور                 38
احمد قوام پور                    ۳۷
راحله مصلحی راد                 36
رقیه شمس                33
زهرا یزدان بخش        33
محمدهادی خلیلی                 ۳۳
مرضیه شعبانپور حقیقی         ۳۳
علی قوام پور                     ۳۲
زهرا اکبرزاده        32
زینب مسموعی        30
کبری قوام پور        30
منیژه اسدی        30
فضیلت نظافت                    ۳۰
برگزیدگان مسابقه خانواده متعالی:
کبری قوام پور                   ۳۰  
حسین قوام پور                   ۳۰
محبوبه قوام پور                  ۳۰     
مریم قوام پور                     ۳۰        
محمد قوام پور                    ۳۰
علی قوام پور                     ۳۰
مرضیه شعبانپور حقیقی          ۲۹
احمد قوام پور                     ۲۹ 
زینب مسموعی                   ۲۱
فاطمه مسلمی                     ۲۱
مصطفی نطری                   ۲۱

نام:
ایمیل:
* نظر: