آخرین اخبار
کد خبر: ۱۲۹۷۵۹
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۹
شورای تببین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شیرازدر خصوص فوت مهسا امینی بيانیه ای صادر کرد.


به گزارش خبرگزاری تنویر شورای تببین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شیرازدر خصوص فوت مهسا امینی بيانیه ای صادر کرد که متن این بیانیه به شرح زیر است. 

امیرالمومنین سالم الله علیه : «كسى كه خود را در مقام پیشوایى مردم قرار دهد، باید پیش از تعلیم به دیگران، خود را تعلیم 
دهد و قبل از تربیت به زبان با عملش تربیت كند و كسى كه آموزگار و مربى نفس خویش است، به احترام و اكرام سزاوارتر است 
از آن كه معلم و مربى دیگران باشد.» (حکمت 73)
چند روزی است خبر تلخ درگذشت خانمی جوان در تهران پس از ارجاع وی به مرکز آموزش پلیس امنیت اخالقی ، 
قلب همه مردم ایران را محزون و نگران نموده است. حال با توجه به مسائل مرتبط با این حادثه ، به عنوان جنبش 
دانشجویی بر خود الزم می دانیم مواردی را جهت مطالبه از مسئولین ذی ربط و همچنین روشنگری و افزایش
آگاهی عمومی مطرح نماییم.
آقایان مسئول ...
• در ابتدا محل سوال است ، پیوست عدالت طرح گشت ارشاد کجاست؟ آیا همان طور که مامورین گشت ارشاد به 
کم حجابی و بدحجابی عامه جامعه ورود می کنند ، به بدحجابی قشر مرفه جامعه هم ورود می کنند؟ آیا
ماشین های گشت ارشاد مقابل پاساژها و مراکز خرید باال شهر دیده می شود؟ در مقابل سلبریتی هایی که 
حتی در مجامع بین المللی حاضر می شوند و به جای تبلیغ فرهنگ اسالمی ایرانی ، از غربی ها غربی تر می
شوند هم تا به حال گشت ارشاد ورود کرده است؟ آیا چون آنان دارای ارتباط با اشخاص یا دارای رسانه و 
صاحب تریبون هستند ، باید با امثال مهسا امینی ها تفاوت داشته باشند؟ 
 از دولت سیزدهم که با شعار عدالت به روی کار آمده است انتظار می رود ، به مسائل مذکور بپردازد.
• درمورد بازدهی و تاثیرگذاری مراکز آموزش گشت ارشاد ، باید گفت از آن جا که یکی از تاکیدات رهبر معظم 
انقالب با کلید واژه »تحول« مطرح شده است ، با عنایت بر ناکارآمدی این نهاد هم از جهت عینی در جامعه و 
هم از جهت اخالقی که فرهنگ سازی با رویکرد سخت انجام نمی پذیرد ، علت تداوم نوع فعلی فعالیت گشت 
ارشاد طی سالیان متمادی چیست؟!
حال سوال این جا است که آیا همچنان در روی همان پاشنه خواهد چرخید و با بانوان که ذاتا روحیه منعطف دارند 
و شاید به دلیل ضعف نظام آموزشی و پرورشی مباحثی مانند حجاب به خوبی برای آنان تبیین نشده است ، متولیان
امر با رفتار پلیسی و انتظامی اجرایی شدن آن را دنبال خواهند نمود؟!
• آن چه مسلم است ، طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و تکلیف نظام اسالمی مبنی بر اجرای احکام الهی
، هیچ تردیدی برای ورود حاکمیت به بحث اجرای حکم شرعی و قانون حجاب برای مردم مسلمان ایران وجود 
ندارد. لکن در نحوه اجرای آن بهتر است فرهنگسازی آن را به نهادها و سازمان های فرهنگی محول نموده و ورود 
انتظامی را به پوشش های هنجارشکن و خالف عرف جامعه اختصاص داده شود.
چرا پس از اتفاق افتادن این حادثه روابط عمومی فراجا حین در کما بودن خانم مهسا امینی سکوت اختیار کرده و 
زمینه اطالع رسانی )به نحو مطلوب( را برای رسانه های معاند فراهم نموده است!؟ بعد از رسانه ای شدن موضوع نیز
با چند روز تاخیر و بعد از فوت ایشان ، قسمتی از فیلم های دوربین مداربسته آن مرکز انتشار داده شد.
چرا بحث اعتماد عمومی مردم نسبت به نهادهای دولتی و حاکمیتی ، کمترین اهمیت را برای مسئولین کشور دارا 
است؟!
مردم عزیز ایران...
• درگذشت سرکار خانم مهسا امینی ، قلب همه مان را جریحه دار و خاطرمان را آزرده کرده است. به تعبیر شهید
حاج قاسم سلیمانی که فرمودند دختران این سرزمین )با هر پوششی( مانند دختر او هستند ، ما نیز بر همان عقیده
هستیم و منتظر روشن شدن علت دقیق درگذشت ایشان می مانیم تا درصورت وجود هرگونه قصور و تقصیر از 
سوی اشخاص ، ورود قوه قضائیه را به عنوان مدعی العموم و همچنین در صورت وجود ساختار اشتباه ، اصالح آن را 
مطالبه نماییم.
• همان طور که سابقه برخی افراد و رسانه های معلوم الحال نشان داده و از آن اطالع دارید ، معاندین و بدخواهان 
ایران عزیز ، از موقعیت های پیش آمده با چهره دفاع از حقوق ملت ایران استفاده کرده و با سیاست دست چدنی با 
دستکش مخملی سعی در ضربه زدن به ملت ایران را دارند.
لذا به راحتی می توان مشاهده نمود که با به میان آوردن بحث قومیتی ، بر ایجاد تفرقه و دو قطبی بین جامعه سعی 
دارند. در حالی که همه می دانیم خانم مهسا امینی فرزند ایران است.
خانواده محترم مهسا امینی ...
• به عنوان وظیفه انسانی ، خود را در غم شما شریک می دانیم و از خداوند منان برای فرزند شما دعای طلب 
مغفرت و برای بازماندگان ایشان ، طلب صبر داریم و امیدواریم با پیگیری هایی که صورت خواهد گرفت ، تسالیی بر 
قلب داغ دیده شما باشد.
• در آخر باید گفت ، بدانید که ما در کنار شما هستیم و اجازه نخواهیم داد بدخواهان و معاندین با وسیله قرار دادن 
، غرض ورزی و سواستفاده از درگذشت فرزند شما ، حرمت ایشان را نگه نداشته و به عنوان مطامع سیاسی خود به 
این حادثه نگاه نمایند.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
نام:
ایمیل:
* نظر: