کد خبر: ۲۶۹۳۳
تاریخ انتشار: ۰۲ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۸
ییبه گزارش بسیج عشایر فارس به نقل از خبرگزاری فارس

حجت‌الاسلام عبدالرضا خوشنویس امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز اظهار کرد: مبلغان روحانی در این ایام با حضور در میان عشایر تیره‌های مختلف قشقایی به ترویج واجبات و معارف دینی به ویژه زکات می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه مبلغان روحانی از تیره‌های عشایر هستند، ادامه داد: بیش از سه هزار خانوار عشایر که شامل 15 هزار نفر هستند علاوه بر آشنایی با معارف و احکام اسلامی به رفع شبهات  دینی جامعه عشایری می‌پردازند.

مدیر اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی فارس تصریح کرد: مبلغان روحانی همراه با خانواده خود و در طول 15 روز نوروز در میان عشایر به ترویج و تبلیغ معارف دینی می‌پردازند.

خوشنویس در مورد جمع‌آوری زکات ادامه داد: تاکنون 20 میلیارد تومان زکات در سال‌جاری جمع‌آوری شده که نسبت به سال گذشته از رشد چهار برابری برخودار است.

وی از اجرای طرح متین از سوی کمیته امداد امام خمینی فارس خبر داد و افزود: این طرح در دستور کار اداره زکات این استان قرار گرفته که در آن گروه‌های مرجع دینی و اجتماعی آموزش‌های لازم را فرا گرفته و به جامعه هدف انتقال می‌دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: معلمان، مبلغان، اساتید دانشگاه و هنرمندان در این طرح حضوری جدی و فعال داشته و از تجربیات علمی و پژوهشی آنان برای نهادینه شدن این امر استفاده شده است.

مدیر اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی فارس انتقال علمی و استدلالی کارکرد کمیته امداد امام خمینی، تشریح طرح‌های آینده و همچنین ابهام‌زدایی و شفاف‌سازی را مهم‌ترین اهداف طرح متین دانست

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930101001233#sthash.AFCsye9E.dpuf

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببققبببببببببببببیییییییییییییییلخللخحجت‌الاسلام عبدالرضا خوشنویس امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز اظهار کرد: مبلغان روحانی در این ایام با حضور در میان عشایر تیره‌های مختلف قشقایی به ترویج واجبات و معارف دینی به ویژه زکات می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه مبلغان روحانی از تیره‌های عشایر هستند، ادامه داد: بیش از سه هزار خانوار عشایر که شامل 15 هزار نفر هستند علاوه بر آشنایی با معارف و احکام اسلامی به رفع شبهات  دینی جامعه عشایری می‌پردازند.

مدیر اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی فارس تصریح کرد: مبلغان روحانی همراه با خانواده خود و در طول 15 روز نوروز در میان عشایر به ترویج و تبلیغ معارف دینی می‌پردازند.

خوشنویس در مورد جمع‌آوری زکات ادامه داد: تاکنون 20 میلیارد تومان زکات در سال‌جاری جمع‌آوری شده که نسبت به سال گذشته از رشد چهار برابری برخودار است.

وی از اجرای طرح متین از سوی کمیته امداد امام خمینی فارس خبر داد و افزود: این طرح در دستور کار اداره زکات این استان قرار گرفته که در آن گروه‌های مرجع دینی و اجتماعی آموزش‌های لازم را فرا گرفته و به جامعه هدف انتقال می‌دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: معلمان، مبلغان، اساتید دانشگاه و هنرمندان در این طرح حضوری جدی و فعال داشته و از تجربیات علمی و پژوهشی آنان برای نهادینه شدن این امر استفاده شده است.

مدیر اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی فارس انتقال علمی و استدلالی کارکرد کمیته امداد امام خمینی، تشریح طرح‌های آینده و همچنین ابهام‌زدایی و شفاف‌سازی را مهم‌ترین اهداف طرح متین دانست

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930101001233#sthash.AFCsye9E.dpuf

حجت‌الاسلام عبدالرضا خوشنویس امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز اظهار کرد: مبلغان روحانی در این ایام با حضور در میان عشایر تیره‌های مختلف قشقایی به ترویج واجبات و معارف دینی به ویژه زکات می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه مبلغان روحانی از تیره‌های عشایر هستند، ادامه داد: بیش از سه هزار خانوار عشایر که شامل 15 هزار نفر هستند علاوه بر آشنایی با معارف و احکام اسلامی به رفع شبهات  دینی جامعه عشایری می‌پردازند.

مدیر اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی فارس تصریح کرد: مبلغان روحانی همراه با خانواده خود و در طول 15 روز نوروز در میان عشایر به ترویج و تبلیغ معارف دینی می‌پردازند.

خوشنویس در مورد جمع‌آوری زکات ادامه داد: تاکنون 20 میلیارد تومان زکات در سال‌جاری جمع‌آوری شده که نسبت به سال گذشته از رشد چهار برابری برخودار است.

وی از اجرای طرح متین از سوی کمیته امداد امام خمینی فارس خبر داد و افزود: این طرح در دستور کار اداره زکات این استان قرار گرفته که در آن گروه‌های مرجع دینی و اجتماعی آموزش‌های لازم را فرا گرفته و به جامعه هدف انتقال می‌دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: معلمان، مبلغان، اساتید دانشگاه و هنرمندان در این طرح حضوری جدی و فعال داشته و از تجربیات علمی و پژوهشی آنان برای نهادینه شدن این امر استفاده شده است.

مدیر اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی فارس انتقال علمی و استدلالی کارکرد کمیته امداد امام خمینی، تشریح طرح‌های آینده و همچنین ابهام‌زدایی و شفاف‌سازی را مهم‌ترین اهداف طرح متین دانست

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930101001233#sthash.AFCsye9E.dpuf

حجت‌الاسلام عبدالرضا خوشنویس امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز اظهار کرد: مبلغان روحانی در این ایام با حضور در میان عشایر تیره‌های مختلف قشقایی به ترویج واجبات و معارف دینی به ویژه زکات می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه مبلغان روحانی از تیره‌های عشایر هستند، ادامه داد: بیش از سه هزار خانوار عشایر که شامل 15 هزار نفر هستند علاوه بر آشنایی با معارف و احکام اسلامی به رفع شبهات  دینی جامعه عشایری می‌پردازند.

مدیر اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی فارس تصریح کرد: مبلغان روحانی همراه با خانواده خود و در طول 15 روز نوروز در میان عشایر به ترویج و تبلیغ معارف دینی می‌پردازند.

خوشنویس در مورد جمع‌آوری زکات ادامه داد: تاکنون 20 میلیارد تومان زکات در سال‌جاری جمع‌آوری شده که نسبت به سال گذشته از رشد چهار برابری برخودار است.

وی از اجرای طرح متین از سوی کمیته امداد امام خمینی فارس خبر داد و افزود: این طرح در دستور کار اداره زکات این استان قرار گرفته که در آن گروه‌های مرجع دینی و اجتماعی آموزش‌های لازم را فرا گرفته و به جامعه هدف انتقال می‌دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: معلمان، مبلغان، اساتید دانشگاه و هنرمندان در این طرح حضوری جدی و فعال داشته و از تجربیات علمی و پژوهشی آنان برای نهادینه شدن این امر استفاده شده است.

مدیر اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی فارس انتقال علمی و استدلالی کارکرد کمیته امداد امام خمینی، تشریح طرح‌های آینده و همچنین ابهام‌زدایی و شفاف‌سازی را مهم‌ترین اهداف طرح متین دانست

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930101001233#sthash.AFCsye9E.dpuf

حجت‌الاسلام عبدالرضا خوشنویس امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز اظهار کرد: مبلغان روحانی در این ایام با حضور در میان عشایر تیره‌های مختلف قشقایی به ترویج واجبات و معارف دینی به ویژه زکات می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه مبلغان روحانی از تیره‌های عشایر هستند، ادامه داد: بیش از سه هزار خانوار عشایر که شامل 15 هزار نفر هستند علاوه بر آشنایی با معارف و احکام اسلامی به رفع شبهات  دینی جامعه عشایری می‌پردازند.

مدیر اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی فارس تصریح کرد: مبلغان روحانی همراه با خانواده خود و در طول 15 روز نوروز در میان عشایر به ترویج و تبلیغ معارف دینی می‌پردازند.

خوشنویس در مورد جمع‌آوری زکات ادامه داد: تاکنون 20 میلیارد تومان زکات در سال‌جاری جمع‌آوری شده که نسبت به سال گذشته از رشد چهار برابری برخودار است.

وی از اجرای طرح متین از سوی کمیته امداد امام خمینی فارس خبر داد و افزود: این طرح در دستور کار اداره زکات این استان قرار گرفته که در آن گروه‌های مرجع دینی و اجتماعی آموزش‌های لازم را فرا گرفته و به جامعه هدف انتقال می‌دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: معلمان، مبلغان، اساتید دانشگاه و هنرمندان در این طرح حضوری جدی و فعال داشته و از تجربیات علمی و پژوهشی آنان برای نهادینه شدن این امر استفاده شده است.

مدیر اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی فارس انتقال علمی و استدلالی کارکرد کمیته امداد امام خمینی، تشریح طرح‌های آینده و همچنین ابهام‌زدایی و شفاف‌سازی را مهم‌ترین اهداف طرح متین دانست

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930101001233#sthash.AFCsye9E.dpuf
نام:
ایمیل:
* نظر: