دوشنبه ۰۴ تير ۱۳۹۷
berooz
۲۲:۱۸:۱۰
کد خبر: ۴۲۱۸۴
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۵
شهید والا مقام الماس قنبری
آزاده شهیدالماس قنبری درسال1345درخانواده ای بسیارمذهبی ودینی درحاجی ابادبه دنیاآمدتامقطع راهنمایی درس خواندوبعلت مشکلات مالی ترک تحصیل وبابرادربزرگتروپدرش کارگری کارمیکرد.اوازکودکی بامسائل دین اشناشدوازکوچکی فرائض دینی راانجام میدادقلبی بسیاررئوف ومهربان و دلسوزداشت دوست داشت به همه کمک کند وهمین خصوصیت باعث شده بود کسی ازدست اوناراحت نشودوهمه به دیده بزرگی به او می نگریستندواقعاهم مردشده بودبابسیج همکاری میکردکه اسمش برای سربازی رقم خورد واومشتاقانه برای دفاع ازحریم مرزها راهی جبهه شد لشگر55خراسان معمولا قسمتهای غرب بودواوتقریبا 24ماه درایلام مشغول نبردباصدامیان ومنافقین کوردل بودتااینکه درروزهای پایانی خدمت درحالی که هنوزآثارمجروحیت درپاهایش بود،به اسارت نیروهای بعثی درآمدعراقی هاازهمان ابتدابه اوبیش ازبقیه اسرامشکوک شدندچون چهره پاک ومظلومی داشت لباسش باسربازهافرق میکردوبااینکه ارتشی بودامامحاسنش قابل توجه بود.ازابتدااوراشکنجه کردندتاازاواعتراف بگیرندکه چکاره است وچه اطلاعاتی دارد؟.امااومقاومت کردتااینکه درهمان روزهای نخست اسارت، درغربت جان خودرافدای اباعبدالله الحسین نمودآری شهیدالماس قنبری که نان اور خانواده بودونوجوان بی نظیرمحله وفوتبالیست نمونه تیمهای وحدت وبوستان حاجی ابادوباعث روشنی وافتخارخانواده بود اینک بدنش 15سال درخاک عراق مانداما به خواست الهی سالم ومعطر.
نام:
ایمیل:
* نظر: