کد خبر: ۹۱۸۸۰
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۸
بسیج اساتیداستان فارس:

*زمینه های تهاجم عراق علیه ج.ا.ایران 


با پیروزی انقلاب اسلامی و در پیش گرفتن سیاست نه شرقی و نه غربی منطقه خلیج فارس را با خلا قدرت و تغییر در موازنه قدرت روبرو کرد. این امر باعث بوجود آمدن اوضاع بین المللی . منطقه ای و داخلی به نفع عراق شد و صدام را در تهاجم به ایران وسوسه کرد.که در زیر مورد بحث و بر رسی قرار می گیرد

 

1)      وضعیت نظام بین الملل 
انقلاب اسلامی زمانی شکل گرفت که نظام بین الملل از نظر سیاسی بین دو بلوک قدرت شرق و غرب تقسیم شده بودو با اتحادیه های نظامی ناتو و ورشو, حد و مرزهای خود را مشخص کرده بودند.در چنین وضعیتی انقلاب اسلامی ایران با در پیش گرفتن سیاست نه شرقی و نه غربی نظام دو قطبی  را به چالش کشیدو قصد داشت الگو و مدل جدیدی برای ملل مظلوم تحت ستم دو بلوک قدرت ارائه دهد و از نظر فرهنگی نظام بین المللی با دو مکتب لیبرالیسم و سوسیالیسم روب رو بودکه یکی, شعارش جدایی دین از سیاست و دیگری منکر دین بودو در چنین شرایطی, انقلاب دین را وارد صحنه سیاست نمود.. . 
چنین امری باعث شد دو بلوک قدرت, جنگ سرد را فراموش کنندو در مقابل تهدید مشترک که همان انقلاب اسلامی بودسر لوحه سیاست خارجی خود قرار دهند
در این رابطه هاشمی رفسنجانی می گوید:در شروع جنگ نحقیقا برای نابودی انقلاب اسلامی بود از آن رو که شرقی ها و غربی ها از این انقلاب راضی نبودند, غرب که بیشترین نافع را در ایران داشت, انقلاب را مستقیما علیه منافع خود دانست باید در ایران شرایطی وجود می آمد که دیگران ناامید شوندو بگویند نمی شود و بدون اتکا به شرق و غرب انقلاب باقی بماندو یکی از اهداف جنگ, تحقق این امر بود و برای سرکوبی و مهار انقلاب, مارکسیسم شرق و امپریالیسم غرب در این هدف به تلافی رسیدند.و صدام نقطه تقاطع خطوط فوق بوده و از آنجا بود که شروع کردندو بر روی ایران فشار آوردند

 

2)      وضعیت منطقه خلیج فارس 
با پیروزی انقلاب اسلامی کشورهای منطقه, با خیزش ملتهای مسلمان رو به رو شد.از جمله بمب گذاری در کویت, تصرف خانه خدا در عربستان و حوادثی در بحرین و... حکام منطقه این حوادث را به انقلاب اسلامی نسبت داد ند
حکام این کشورها را چنان دچار وحشت و اضطراب کردکه تهدید جدی برای رژیمهای سنتی خود می دانستند واز طرف  دیگر غرب بویژه آمریکا, با بزرگ جلوه دادن خطر جمهوری اسلامی, ,وحشت اینها را مضاعف می کرد. برای نمونه رییس وقت کمیته نیروهای مسلح آمریکا در کنگره عنوان می کند

"...
بایدهدف استراتژی آمریکا برای جلوگیری از گسترش انقلاب اسلامی و بنیادگرایی خود به جهان عرب باشد حتی اگردر این راه استفاده از نیروهای نظامی لازم گردد." 

این اشتراک دیدگاه رهبران آمریکا و حکام کشورهای منطقه نسبت به انقلاب اسلامی منجر به همکاری نزدیکتری بین آنها در مقابله با جمهوری اسلامی ایران شد. مسلح و تجهیز کردن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از سوی آمریکا و در اختیار گذاشتن هواپیماهای آواکس به عربستان سعودی را 
می توان در این راستا به حساب آورد

 

 

3)      وضعیت داخلی ایران 
با پیروزی انقلاب اسلامی, اغتشاشاتی در مناطق مرزی, بویژه در کردستان به وسیله گروهک های معاند با تحریک و تشویق دولتهای بیگانه صورت گرفت و دشمنان انقلاب  برای نشان دادن بی ثباتی در کشور دست به ترور شخصیت های سیاسی در کشور و ناامنی درشهرهازدند  از طرف دیگر,با لغو خرید تجهیزات و تسلیحات نظامی از آمریکادر زمان بختیار و دولت موقت ,اخراج مستشاران نظامی, پاکسازی از بعضی از فرماندهان عالی رتبه ارتش که دستشان به خون مردم آغشته بود.یک ساله کردن سربازی اختلاف سیاسی بین  بنی صدر و روحانیت ... 

فرصت مناسبی را بوجود آوردکه صدام را به این فکر واهی وا داردکه موازنه قدرت به نفع عراق تغییر کرده و میتواند برای رفع تحقیر ناشی از قراداد1975الجزایرو به دست گرفتن رهبری جهان عرب و ژاندارمری خلیج فارس با یک حمله برق آسا به نقاط حساس و استراتژیک ایران اسلامی را از پای دز آورد
هاشمی رفسنجانی وضعیت داخلی ایران در زمان جنگ را چنین تشریح می کنند
هنوز مشغول تصفیه ارتش بودیم بعضی از افراد ارتش فرار کرده و بسیاری از آنها محبوس بودندوجای کارشناسان آمریکایی را که از ایران رفته بودند کسی نگرفته بود

 

تعداد بسیاری از قراردادهای تسلیحاتی که مکمل قدرت ارتش بوددر همان روزهای قبل از انقلاب توسط بختیار لغو شده بود و بسیاری از امکانات بدون پشتیبانی مانده بودو نیروی نظامی دیگری نیز هنوز در ایران شکل نگرفته بود... 

خلاصه اینکه فضای خصومت آمیز و بین المللی و منطقه ای و همسویی اهداف آمریکا و کشورهای منطقه با صدام و همچنین بی ثباتی و هرج و مرج بعد از انقلاب اسلامی و مناقشات سیاسی داخلی وجود بحرانهای امنیتی بویژه در استانهای مرزی, ضعف نظامی ایران و به هم خوردن موازنه قدرت به نفع عراق صدام را وسوسه کردکه با لغو یک طرفه قرلرداد1975الجزایر,ایران اسلامی را مورد حمله و تجاوز قرار دهد

نام:
ایمیل:
* نظر: