پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
berooz
۰۰:۱۴:۳۳
کد خبر: ۹۴۴۱۹
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۶
حضور در شبکه‎‎های اجتماعی بدون آموزش و سواد حداقلی در مباحث رسانه‌ای، زمینه‎ساز ایجاد دوگانگی‎‎های زیادی در برابر نوجوانان و جوانانی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تنویر خنج ، نشست سیاسی با موضوع فضای مجازی با حضور فرمانده واحد های دانش آموزی در سالن حلسات سپاه ناحیه خنج برگزارشد.

در نشست فتحی (هادی سیاسی ) گفت:حضور در شبکه‎‎های اجتماعی بدون آموزش و سواد حداقلی در مباحث رسانه‌ای، زمینهساز ایجاد دوگانگی‎‎های زیادی در برابر نوجوانان و جوانانی شده است که به اقتضای سن خود، بهدنبال شناخت هویت هستند. جوانان در این محیط از آسیبپذیری بیشتری برخوردارند. از آنجا که فضای مجازی در روزگار ما، صحنهای فرهنگی و اجتماعی است که فرد میتواند خود را در موقعیت‎‎‎های متنوع و نیز نقش‎‎ها و سبک‎‎های زندگی مختلفی قرار دهد، این خود زمینهای است برای آسیبپذیری شخصیت نوجوان که در نتیجه موجب چند شخصیتی شدن آن خواهد شد.


حضور در شبکه های اجتماعی بدون آموزش زمینه ساز دوگانگی جوانان می باشد.


حضور در شبکه‎‎های اجتماعی بدون آموزش و سواد حداقلی در مباحث رسانه‌ای، زمینهساز ایجاد دوگانگی‎‎های زیادی در برابر نوجوانان و جوانانی شده است

 وی در پایان بیان کرد: یکی دیگر از مسائل مورد توجه در همین زمینه شکاف میان نسلهاست. حضور تکنولوژی‎‎های جدید در خانه‎‎های ایرانی موجب شده تا زمان‎‎های حداقلی حضور پدرها و مادرها نیز بدون گفتوگو با فرزندان سپری شود. این خلاء ارتباطی در میان دو نسل، باعث بروز فاصلهای شده که به خاطر وجود عوامل متعدد، روز به روز بیشتر میشود.حضور در شبکه های اجتماعی بدون آموزش زمینه ساز دوگانگی جوانان می باشد.
نام:
ایمیل:
* نظر: