جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
berooz
۰۱:۲۹:۵۰
آخرین اخبار
گزارش
دوره تربیت وتعالی حوزه ای مدیران بسیجی
تربیت وآموزش عس ناحیه قیروکارزین برگزارنمود؛
boletدوره تربیت وتعالی حوزه ای مدیران بسیجی
یادداشت و گفتگو
کد خبر: ۹۴۴۴۷
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۴
تربیت وآموزش عس ناحیه قیروکارزین برگزارنمود؛
محمدی درادامه بیان داشت:خوش اخلاقی باید مانند چشمه ای جوشان دروجود هرکسی سرازیرشود وملکه ذهن ورفتارفردشود.
به گزارش تنویرسپاه قیروکارزین دوره تربیت وتعالی حوزه ای مدیران بسیجی درحوزه امام علی (ع)برگزارشد.
این مراسم که باحضورجمع کثیری ازمدیران بسیجی برگزارشدسخنران برترشهرستان،برادرعیسی محمدی،درخصوص مسأله اخلاق واخلاص توضیح داد:محورتمام تغییرات وتحولات درزندگی هرانسانی خودش است.اگرما بانگاه ویژه ای به آمارتصادفات،طلاقها،قتلها ودیگرجرائم نظر کنیم خواهیم دیدکه عامل اصلی بروزآن جرمها بداخلاقی ونداشتن صبروتحمل است.کسی که اخلاقش نیکوباشد، صبرش نیززیاد است واین دو از هم جدانمی شوند.

محمدی درادامه بیان داشت:خوش اخلاقی باید مانند چشمه ای جوشان دروجود هرکسی سرازیرشود وملکه ذهن ورفتارفردشود.(پیامبراکرم نیز می فرماید:برترین شما ازنظر ایمان خوش اخلاقترین شماست) می بایست باتمرین وتکرار زمینه سعه صدرواخلاق خوب درخودمان ایجادکنیم .

وی اشاره ای نیز به بحث اخلاص داشت وگفت:اخلاص یعنی درهمه کارها وهمه وقت خدارافراموش نکنیم هرکاری که می خواهیم انجام دهیم چه مادی وچه معنوی اگر رنگ خدایی به آن دهیم مطلوب ومقبول درگاه احدیت واقع می شود.اینکه عبادت انجام می دهیم وتاثیرش کم است نشانه اخلاص پایین ماست.وقتی که ماهدف نهای خودمان راخدا درنظر بگیریم می توانیم بااخلاص وپاکی نیت خودمان رابه هدفمان برسانیم.
دوره تربیت وتعالی حوزه ای مدیران بسیجی

دوره تربیت وتعالی حوزه ای مدیران بسیجی


نام:
ایمیل:
* نظر: