کد خبر: ۹۵۲۰۶
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۰
گزارش تصویری:
مسئولین شهرستان همگام وهم صدا با دانش آموزان ،دانشجویان ومردم ولایت مدار شهرستان در روز دانش آموز فریاد مرگ برآمریکا ،مرگ بر فتنه گر و مرگ بر ضد ولایت فقیه سردادند..
به گزارش تنویر فراشبند ؛مسئولین شهرستان همگام وهم صدا با دانش آموزان ،دانشجویان ومردم ولایت مدار شهرستان در روز دانش آموز فریاد مرگ برآمریکا ،مرگ بر فتنه گر و مرگ بر ضد ولایت فقیه سردادند..

حضور پرصلابت دانش آموزان ودانشجویان فراشبندی در یوم الله 13 آبان

حضور پرصلابت دانش آموزان ودانشجویان فراشبندی در یوم الله 13 آبان

حضور پرصلابت دانش آموزان ودانشجویان فراشبندی در یوم الله 13 آبان

حضور پرصلابت دانش آموزان ودانشجویان فراشبندی در یوم الله 13 آبان

حضور پرصلابت دانش آموزان ودانشجویان فراشبندی در یوم الله 13 آبان

حضور پرصلابت دانش آموزان ودانشجویان فراشبندی در یوم الله 13 آبان

حضور پرصلابت دانش آموزان ودانشجویان فراشبندی در یوم الله 13 آبان

حضور پرصلابت دانش آموزان ودانشجویان فراشبندی در یوم الله 13 آبان

حضور پرصلابت دانش آموزان ودانشجویان فراشبندی در یوم الله 13 آبان

حضور پرصلابت دانش آموزان ودانشجویان فراشبندی در یوم الله 13 آبان

حضور پرصلابت دانش آموزان ودانشجویان فراشبندی در یوم الله 13 آبان

حضور پرصلابت دانش آموزان ودانشجویان فراشبندی در یوم الله 13 آبان


حضور پرصلابت دانش آموزان ودانشجویان فراشبندی در یوم الله 13 آبان

نام:
ایمیل:
* نظر: