کد خبر: ۹۶۸۶۷
تاریخ انتشار: ۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۰
به مناسبت هفته بسیج
به مناسبت فرارسیدن 5 آذر و روز بسیج مراسم تجمع حماسی بسیجیان خرم بیدی برگزار شد
مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید

مراسم 5 آذر در شهرستان خرم بید
نام:
ایمیل:
* نظر: