يکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
berooz
۲۱:۴۴:۴۶
کد خبر: ۹۶۹۸۶
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۸
گزارش تصویری حوزه های مقاومت اصناف استان فارس در هفته بسیج به روایت تصویر
فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر
 بازدید از خانواده شهید توسط سازمان بسیج اصناف فارس
فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر

 فعالیت های حوزه اصناف ناحیه بقیه الله(عج) شیراز
فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر
فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر
فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر
فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر

فعالیت های حوزه اصناف ناحیه محمد رسول الله (ص)
فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر

فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر


فعالیت های حوزه اصناف ناحیه فیروزاباد

فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر

فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر


فعالیت حوزه های اصناف خواهران ناحیه بقیه الله (عج)

فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر
فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر
فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر

فعالیت های حوزه اصناف ناحیه احمد ابن موسی (ع)


فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر
فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر


فعالیت های حوزه اصناف ناحیه اقلید
فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر
فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر

فعالیت های حوزه اصناف ناحیه مرودشت
فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر
فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر
فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر


فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر

فعالیت های حوزه اصناف ناحیه جهرم
فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر
فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر
فعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویرفعالیت های هفته بسیج به روایت تصویر
نام:
ایمیل:
* نظر: