کد خبر: ۹۷۲۳۵
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۷
جانشین سپاه عشایر فارس
جانشین سپاه عشایر فارس، از طرح ملی واکسیناسیون طیور بومی در بین عشایر فارس خبر داد و گفت: تعداد 47 هزارو 81 قطعه طیور عشایر فارس واکسینه شدند .
به گزارش روابط عمومی سپاه عشایر فارس، سرهنگ سعدی محمدی، گفت: طرح ملی طیور بومی با همکاری ادارات دامپزشکی شهرستان ها و به همت حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج عشایر فارس در قالب گروه های جهادی بسیج  به مدت سه روز اجرا شد.
مسئول بسیج سازندگی سپاه عشایر فارس، در ادامه خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این طرح حمایت از اقتصاد روستاییان و عشایردر راستای اقتصاد مقاومتی  است که از این طریق معیشت خود را می گذرانند و همچنین جلوگیری از انتقال بیماری  به مراکز طیور صنعتی می باشد.

تعداد47 هزارو 81 قطعه طیور عشایر فارس واکسینه شدند

تعداد47 هزارو 81 قطعه طیور عشایر فارس واکسینه شدند

تعداد47 هزارو 81 قطعه طیور عشایر فارس واکسینه شدند

تعداد47 هزارو 81 قطعه طیور عشایر فارس واکسینه شدند

تعداد47 هزارو 81 قطعه طیور عشایر فارس واکسینه شدند

تعداد47 هزارو 81 قطعه طیور عشایر فارس واکسینه شدند

تعداد47 هزارو 81 قطعه طیور عشایر فارس واکسینه شدند

تعداد47 هزارو 81 قطعه طیور عشایر فارس واکسینه شدند

تعداد47 هزارو 81 قطعه طیور عشایر فارس واکسینه شدند

تعداد47 هزارو 81 قطعه طیور عشایر فارس واکسینه شدند
نام:
ایمیل:
* نظر: