کد خبر: ۹۹۱۰۸
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۵
گزارش تصویری
اردوی عملی مرحله اول و دوم درس آمادگی دفاعی پایه دهم به تعداد 307 دانش آموز دختر و 357 دانش آموز پسر به مدت 9 روز در سطح مدارس لامرد برگزار شد.
به گزارش تنویر لامرد، اردوی عملی مرحله اول و دوم درس آمادگی دفاعی پایه دهم به تعداد 307 دانش آموز دختر و 357 دانش آموز پسر به مدت 9 روز  در سطح مدارس لامرد برگزار شد.برگزاری اردوی عملی مرحله اول و دوم درس آمادگی دفاعی پایه دهم در مدارس لامرد 1برگزاری اردوی عملی مرحله اول و دوم درس آمادگی دفاعی پایه دهم در مدارس لامرد 2
برگزاری اردوی عملی مرحله اول و دوم درس آمادگی دفاعی پایه دهم در مدارس لامرد 3برگزاری اردوی عملی مرحله اول و دوم درس آمادگی دفاعی پایه دهم در مدارس لامرد 4
برگزاری اردوی عملی مرحله اول و دوم درس آمادگی دفاعی پایه دهم در مدارس لامرد 5برگزاری اردوی عملی مرحله اول و دوم درس آمادگی دفاعی پایه دهم در مدارس لامرد 6
برگزاری اردوی عملی مرحله اول و دوم درس آمادگی دفاعی پایه دهم در مدارس لامرد 7برگزاری اردوی عملی مرحله اول و دوم درس آمادگی دفاعی پایه دهم در مدارس لامرد 8
برگزاری اردوی عملی مرحله اول و دوم درس آمادگی دفاعی پایه دهم در مدارس لامرد 9برگزاری اردوی عملی مرحله اول و دوم درس آمادگی دفاعی پایه دهم در مدارس لامرد 10
برگزاری اردوی عملی مرحله اول و دوم درس آمادگی دفاعی پایه دهم در مدارس لامرد 11برگزاری اردوی عملی مرحله اول و دوم درس آمادگی دفاعی پایه دهم در مدارس لامرد 12
برگزاری اردوی عملی مرحله اول و دوم درس آمادگی دفاعی پایه دهم در مدارس لامرد 13برگزاری اردوی عملی مرحله اول و دوم درس آمادگی دفاعی پایه دهم در مدارس لامرد 14

نام:
ایمیل:
* نظر: