مهمترین شاخص عملکردی بسیج در دهه چهارم انقلاب کدام است؟
جریان سازی فرهنگی
25%
جهاد علمی
12.5%
جهاد فکری
12.5%
مقابله با نفوذ
50%
تعداد کل آراء : 8

جایگاه آموزش و پرورش در گسترش فرهنگ اقتصاد مقاومتی چیست؟
شما جهت تحقق سوال سال در کدام عرصه حاضر به همکاری هستید؟
عملکرد وبسایت بسیج دانش آموزی استان فارس را در سال 1394 چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر شما اولویت برنامه های سال 95 .کدامیک از برنامه ها باشد؟
ویژگی های یک مجاهد انقلابی در عرصه های آموزشی و پرورشی چیست؟
مهمترین راهبرد دشمن در فتنه نفوذ چیست؟
مهمترین شاخص عملکردی بسیج در دهه چهارم انقلاب کدام است؟
به نظر شما مهندسی بسیجی استکبار از چه راهی بیشترین ضربه را به انقلاب اسلامی وارد می نماید؟
به نظر شما اولویت کار سایت بسیج مهندسین کدام قسمت باشد
طرح جلدهای دفاتر امین و مینا در سال آینده بیشتر شامل چه مواردی باشد؟
شما مهندس بسیجی در کدام یک از برنامه ها در هفته دفاع مقدس حاضر به مشارکت هستید؟
به نظر شما عرصه دفاع مقدس در دوران کنونی دارای چه ویژگی هایی می باشد؟
نظر شما در خصوص برگزاری "همایش اشتغال و خلاقیت" چیست؟
به نظر شما اولویت کار سایت بسیج اساتید در کدام قسمت باشد؟
نظر شما در مورد این وب سایت چیست؟
محتوای این پایکاه از نظر تخصصی قابل قبول می باشد؟
شما چه اندازه از مفاد پروتکل الحاقی و تعهداتی که برای ایران دارد اطلاع دارید؟
مهمترین راهکار در توافق هسته ای چیست؟
با توجه به تجاوز نظامی آمریکا به خاک ایران (طبس) ،اعمال تحریم های خصمانه ،تصویب بودجه برای سرنگونی ایران و ... آیا آمریکا قابل اعتماد است؟
نظر شما در خصوص سایت چیست؟
کیفیت برگزاری نماز جماعت در مدرسه شما در سال تحصیلی 94- 93 چگونه بود؟
عملکرد این سایت را در سال 93 چگونه ارزیابی می کنید؟
سایت بسیج اساتید استان فارس را چگونه ارزیابی می کنید؟
مهمترین راهکار اجرایی تحقق شعار سال در آموزش و پرورش چیست؟
آیا از عملکرد سایت بسیج مداحان فارس در سال 93 راضی بودید؟
مهمترین چالش دهه چهارم انقلاب چیست؟
ظرفیت های آموزش و پرورش در پیشگیری از فتنه های آینده چه می باشد؟
در شرایط کنونی وظیفه ما در مقابل جبهه استکبار چیست؟
به نظر شما کدام گزینه به ماهیت جریان مباهله و نقش تربیتی آن در اسلام نزدیک تر است؟
طرح ها وایده های شما بیشتر نیازمند چه نوع حمایتی از سوی سازمان بسیج علمی می باشد؟
به نظر شما مشکل نقل و انتقالات فرهنگیان شامل کدام گزینه می شود؟
به نظر شما دغدغه اصلی فرهنگیان در آستانه سال تحصیلی چیست؟
به نظر شما مطالب سایت چگونه است؟
مهم ترین مشکل توسعه سرمایه گذاری در صنعت استان فارس کدام است؟
مهم ترین دغدغه کارگران استان فارس را چه می دانید؟
به نظر شما مطالب سایت چگونه است؟
به این سایت چه نمره ای می دهید؟