استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شیراز
اذان صبح
۰۵:۰۰:۱۰
طلوع افتاب
۰۶:۲۶:۲۱
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۲۰
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۴۲
اذان مغرب
۱۹:۵۹:۳۰