استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شیراز
اذان صبح
۰۵:۰۶:۰۱
طلوع افتاب
۰۶:۲۵:۱۰
اذان ظهر
۱۲:۱۲:۴۱
غروب آفتاب
۱۷:۵۹:۲۶
اذان مغرب
۱۸:۱۵:۳۰