میلاد امام حسن علیه السلام

ما همه  خـادم او   سید و مولاست حسن    مـالک هستی ما صـاحب دلـهاست حسن (علیه السلام)

آسمانی ها چو فطرس  فخـر بر او می کنند    چون عزیز احمد و حیدر و زهراست حسن(علیه السلام)

محشـری مـیکنـد او در دل عشاق بپـا   او خودش هست قیامت،چه غوغاست حسن(علیه السلام)

جشن میلاد امام حسن علیه السلام ویژه خادمین و ذاکرین اهل بیت علیه السلام حسینیه عاشقان ثارالله در تاریخ 3/20 با سخنرانی حجه السلام حدائق و مولودی خوانی برادر رودکی و نماز جماعت و صرف افطار برگزار گردید 

میلاد امام حسن علیه السلام

میلاد امام حسن علیه السلام

میلاد امام حسن علیه السلام

میلاد امام حسن علیه السلام

میلاد امام حسن علیه السلام

میلاد امام حسن علیه السلام

میلاد امام حسن علیه السلام

میلاد امام حسن علیه السلام

میلاد امام حسن علیه السلام

میلاد امام حسن علیه السلام