مسابقه ی دو رهروان شهدا
به گزارش تنویر ، بمناسبت هفته بسیج دانش آموزی مسابقه ای تحت عنوان دو رهروان شهدا به همت حوزه بسیج دانش آموزی شهید فهمیده که ازمسیردبیرستان شهید بهشتی  تاگلزارشهدای گمنام بود انجام شد ودر ادامه بسیجیان برسرقبور شهدا حاضروباقرائت فاتحه وغباررویی قبور مطهر و همچنین بمناسبت 13 آبان به 13 نفر اول جوایزی اهدا شد.

مسابقه ی دو رهروان شهدا


مسابقه ی دو رهروان شهدا

مسابقه ی دو رهروان شهدا

مسابقه ی دو رهروان شهدا

مسابقه ی دو رهروان شهدا