رزمایش 12ساعته گردان بیت المقدس برگزار شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه قادرآباد،سرگرد پاسدار محمد مهدی مسموعی فرمانده سپاه قادرآباد با حضور در رزمایش 12 ساعته گردان بیت المقدس گفت: شما بسیجیان با حضور در برنامه های حفظ انسجام و فراگرفتن آموزش ها خودتان را برای تقویت بسیج آماده می کنید.
رزمایش 12ساعته گردان بیت المقدس برگزار شد
گفتنی است در این رزمایش انفجارات و پیاده روی نیز بوده است.
رزمایش 12ساعته گردان بیت المقدس برگزار شد

رزمایش 12ساعته گردان بیت المقدس برگزار شد