برگزاری جام مسابقات والیبال بمناسبت هفته بصیرت
به گزارش بسیج جامعه زنان فارس، حلقه های صالحین حوزه های مقاومت خواهران ناحیه فراشبند بمناسبت هفته بصیرت جام مسابقات والیبال را برگزار نمودند.