به مناسبت دهه فجر
اردوی یکروزه سرگروه های صالحین حوزه خواهران برگزار شد
به گزارش سپاه قادرآباد، حوزه خواهران حضرت محدثه سپاه قادرآباد به مناسبت ایام فرخنده دهه فجر اردوی فرهنگی و تربیتی را رویکرد آموزش ویژه سرگروه ها و فرماندهان پایگاه های مقاومت در محل امام زاده سید محمد حسین علیه السلام روستای خورجان برگزار شد.
اردوی یکروزه سرگروه های صالحین حوزه خواهران برگزار شد
گفتنی است در این اردو فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت سپاه قادرآباد حضور یافتند.
اردوی یکروزه سرگروه های صالحین حوزه خواهران برگزار شد