همایش نقش زنان در توسعه فرهنگی و اجتماعی در لارستان برگزار شد.
 به گزارش بسیج جامعه زنان فارس، همایش نقش زنان در توسعه فرهنگی و اجتماعی با همکاری بانوان فرمانداری در لارستان برگزار شد.