برگزاری جشنواره غذایی بمناسبت دهه فجر در نی ریز
به گزارش بسیج جامعه زنان فارس، جشنواره غذایی بمناسبت دهه فجر در نی ریز برگزار شد.