گردان 301 فجر :
برگزاری اردو ویژه اعضای این گردان در استهبان
به گزارش تنویر ، تعداد150 نفر از اعضاء گردان ،بسیجیان و  ،پایوران_گردان امام حسین علیه السلام شهرستان فسا در اردوی فرهنگی ورزشی یک روزه در استهبان حضور یافتند.
در این اردو که مورد استقبال بسیجیان قرار گرفت مسابقه طناب کشی نیز انجام گرفت .

برگزاری اردو ویژه اعضای این گردان در استهبان