نشست
نشست روشنگری و بصیرتی
به گزارش خبرنگار بسیج دانش آموزی امام جواد(ع)سرچهان این حوزه  اقدام به برگزاری نشستی در واحد امیدان شهدا کرد .در این نشست که با سخنرانی حاج آقا رضا زاده نماینده محترم ولی فقیه در ناحیه بوانات انجام شد ابتدا والدین دانش آموزان مهمان جلسه بودند وسپس با حضور پر شور دانش آموزان جلسه ادامه پیدا کرد.