فرمانده سپاه قادرآباد
بیش از هفتاد برنامه در هفته دفاع مقدس برگزار می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه قادرآباد، سرگرد پاسدار محمدمهدی مسموعی پس از جلسه جمع بندی هفته دفاع از برگزاری بیش از هفتاد برنامه فرهنگی در هفته دفاع خبرداد.

مسموعی گفت: اجرای این برنامه ها بر اساس نیاز جامعه وکمک به خانواده ها ونزدیک شدن خانواده ها به آرمان های انقلاب اسلامی است